zdjęcie Ola

mgr Aleksandra Sidor

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.


Moje kwalifikacje:

  • Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ wraz z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
  • Jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Ukończyłam 3 letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów dla Dorosłych w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Instytutu Terapii Gestalt.
  • Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
  • Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach w obszarze psychoterapii.
  • Uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych, zgodnie z standardami pracy psychoterapeutycznej.
  • Jestem członkiem sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Jestem superwizorem aplikantem psychoterapii uzależnień.

Posiadam doświadczenie w psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, cierpiącymi na depresję, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, a także w psychoterapii osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zapraszam!