Cena 50-minutowej sesji psychoterapii indywidualnej wynosi 100 zł.