1. na czym polega psychoterapia?

Najogólniej – psychoterapia jest procesem w którym terapeuta pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie, swoje problemy i znaleźć dla nich rozwiązanie. Pomoc ta jest możliwa poprzez docieranie do prawdziwych i głębokich przyczyn danego zachowania i problemu. Zrozumienie i uświadomienie otwiera drogę do zmiany. Aby psychoterapia mogła działać i mieć efekty ważne jest zachowanie pewnych zasad. Spotkania powinny odbywać się regularnie raz w tygodniu, w stałym uzgodnionym terminie. Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50minut. Pierwsze od 1 do 3 spotkań polega na wstępnej diagnozie sytuacji życiowej i problemów klienta. Spotkania te owocują wspólnym uzgodnieniem dalszego planu terapii tzw. kontraktem terapeutycznym. W kontrakcie określamy cele i oczekiwane efekty terapii, obszary do pracy, ramy czasowe terapii.


2. jak długo trwa psychoterapia?

Jest to uzależnione od wielu czynników, od rodzaju zgłaszanego problemu, od oczekiwań i możliwości klienta. Ustala się to indywidualnie po wstępnej diagnozie i zawiera w kontrakcie terapeutycznym.


3. w jaki sposób kończymy terapię?

Moment kończenia terapii jest zawsze decyzją klienta. Ważne jest to, aby nastąpił po omówieniu z terapeutą przyczyn tej decyzji i podsumowaniu efektów terapii.


4. ile kosztuje psychoterapia?

Cena jednej sesji terapeutycznej wynosi 100 zł.


5. jak rozpocząć własną psychoterapię?

Wystarczy zadzwonić i uzgodnić telefonicznie termin pierwszego spotkania.
Nr. tel. 790-620-473